CLASS-dimensjon:

Positivt klima

Her vil du lese om:

1 Hva et positivt klima er
2 Hvorfor et positivt klima er viktig
3 Hvordan man fremmer et positivt klima

Både voksne og barn trives best i et positivt klima. Ved at både barn og voksne viser respekt og interesse for hverandre, og ved å vise entusiasme og glede skapes et godt miljø å være og å lære i. Det er de voksne som har ansvar for relasjonen mellom barn og voksne, og det er også de voksnes ansvar å skape et positivt klima.

Hva er et positivt klima?

Positivt klima kjennetegnes ved at voksne og barn har et godt forhold, at de viser interesse og respekt for hverandre og har glede av å være sammen. Dette uttrykkes både verbalt og gjennom kroppsspråket.

Hvorfor er positivt klima viktig?

Positivt klima i avdelingen/gruppen vil fremme barnas trivsel og trygghet, og er viktig for følelsesmessig og sosial utvikling. I tillegg vil et positivt klima legge et godt grunnlag for barnas lek, utforskning og læring i barnehagen.

Hvordan fremme et positivt klima?

Et positivt klima er noe vi må jobbe aktivt for å skape. Her får du konkrete råd om hva du kan gjøre. Positivt klima handler i praksis om: gode relasjoner, positive følelser mellom dere og barna, samt barna imellom, og at dere viser respekt for barna.

Positivt klima kjennetegnes ved:

Relasjoner

 • Fysisk nærhet til barna
 • Deler glede/positive følelser
 • Gjensidige interaksjoner (hver sin tur)
 • Støtter barnas kontakt med hverandre

Positive følelser

 • Smil/latter
 • Entusiasme
 • Positive følelser uttrykkes verbalt eller fysisk

Respekt

 • Varm, rolig stemme
 • Respektfullt språk og kommunikasjon
 • Blikkontakt
 • Kroppen vendt mot barna

Trygghet og et positivt klima legger et grunnlag for at barna skal kunne utforske og lære.

Gode relasjoner

Gode relasjoner til barna styrkes ved at du er fysisk nær der barna er (på gulvet, i sandkassen, ved bordet og så videre). Vær med på det barna gjør og husk å sette deg ned på gulvet, eller på huk, slik at du er på høyde med barna.

Delta sammen med barna i lek og andre aktiviteter hvor kommunikasjonen går frem og tilbake flere ganger (hver sin tur). Vis at du er interessert i hva barna gjør og sier!

Det er også viktig at du støtter barnas kontakt med de andre barna. Om du skal være en aktiv støtte må du delta i leken. Noen barn kan trenge litt ekstra hjelp for å få være med i lek med andre, eller for å henge med på leken. Har du lagt merke til at om du selv setter deg ned på gulvet og f.eks. bygger lego med ett barn så flokker gjerne nye barn til? Dere voksne er en utmerket inngangsport for barn som trenger litt ekstra hjelp til å delta i lek med resten av barnegruppen.

Positive følelser

Positive følelser uttrykkes gjennom at du smiler, ler og har det morsomt sammen med barna. Del barnas glede, ha det gøy sammen med barna og vis at du liker å være sammen med dem! Vis entusiasme i samspill med barna. Uttrykk positive følelser verbalt (gjennom noe du sier; “så hyggelig det er å være sammen med dere!”) og fysisk (gjennom noe du gjør; for eksempel ved å gi barna en klem eller high five). Legg merke til og anerkjenn når barnet gjør noe positivt/bra (f.eks. “Så fint at du satt skoene på plass”).

Del barnas glede og positive følelser. Ha det gøy sammen med barna og vis at du liker å være sammen med dem!

Respekt

Barna lærer seg en respektfull væremåte ved å oppleve hvordan dere er mot dem og andre (både barn og voksne). Vis både barn og voksne i avdelingen respekt ved å være høflige og bruke et respektfullt språk. Si “takk” og “vær så god” og oppmuntre barna til å gjøre det samme. Bruk en varm og rolig stemme. Du viser også respekt ved å sørge for at du har øyekontakt og ha kroppen vendt mot barna når du snakker med dem. Bruk også barnas navn når du snakker med dem. Dersom du f.eks. nikker og smiler når dere snakker sammen viser du at du er oppmerksom og at du lytter.

Barnas kropp er deres egen. Skal du hjelpe et barn kan du forberede barnet på hva som skal skje ved å sette ord på det. For eksempel; skal dere tørke et barns nese, ha blikkontakt og si hva du skal gjøre FØR barnet tørkes.

Husk å vise interesse, medfølelse og forståelse for det barnet forteller.

Praksisfortelling

Positivt klima beskriver varme, respekt, entusiasme og glede som kommuniseres både gjennom ord og handlinger.

En voksen sitter på gulvet og synger med en gruppe barn. Hun sitter nær barna, og når barna reiser seg opp for å danse gjør hun det også. Både barn og ansatt er entusiastiske og involverte i sang og dans. Den ansatte smiler og later som om hun spiller trommer. En del av barna holder hender og de hopper og ler sammen. Den ansatte har kroppen vendt mot barna, noen ganger danser hun på knærne. Noen barn kommer for å klemme henne, de får en klem. Hun sier ting som “så koselig å få klem, tusen takk, Lukas!”. Når den ansatte snakker til barna har hun øyekontakt, bruker fornavn og har en varm og rolig stemme. Når de er ferdige med sangen sier hun “så gøy det er å danse med dere! Skal vi ta en sang til?” Barna roper “Ja!”

I denne beskrivelsen finner man mange tegn på gode relasjoner mellom både barn og voksen, og barna seg imellom. Den ansatte er fysisk nær barna. Både hun og barna virker komfortable med dette, flere av barna klemmer henne. Vi hører om positiv affekt blant barn og voksne (smil, latter, entusiasme og verbal og fysisk affeksjon). De har også matchet affekt, den voksne smiler når barna smiler. Den voksne viser respekt ved å bruke respektfullt språk (bruker navn og takker for klem), ved å ha kroppen vendt mot barna og ha øyekontakt med barna. Hun har også en varm og rolig stemme.