IMBA

 

Implementering av barnehagekvalitet (IMBA)

I løpet av høsten 2022 skal vi i gang med en implementeringsstudie der vi samarbeider med 4 kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag som har videreført Trygg før 3 modellen i sine barnehager (totalt 146 barnehager).

Formålet med studien er å undersøke og beskrive ulike modeller for implementering og videreføring som kommunene har valgt. Målet er blant annet å få mer kunnskap om hvilke faktorer som påvirker implementeringen og om ulike implementeringsmodeller påvirker kvalitetsutviklingen på avdelingsnivå.

Til kommunene/bydelene som deltar vil vi sende ut elektroniske spørreskjema om implementering til ansatte på ulike nivåer (kommuneledelse, implementeringsteam, styrer, ped.leder) ved oppstart av barnehageåret (2022/2023) og ved slutt av barnehageåret (juni 2023). Vi skal også gjennomføre korte intervjuer med implementeringsteamene i kommunene/bydelene og se på CLASS dataene som samles inn.

Brosjyre IMBA

Tf3 film