CLASS-dimensjonene

Observasjon av samspillskvalitet

Classroom Assessment Scoring System (CLASS; La Paro, K., Hamre, B.K., & Pianta R.C., 2012) er et observasjonsverktøy som er utviklet for å måle samspillskvaliteten mellom ansatte og barn fra barnehage til ungdomsskole.

CLASS ble utviklet for å skape et felles språk og mål på ulike sider ved omsorgs- og læringsmiljøet til barn i barnehagen og på skolen. CLASS er et måleverktøy som måler kvaliteten på samspillet mellom ansatt og barn på gruppenivå. CLASS har hovedfokus på voksenrollen og på de ansattes ansvar for å legge tilrette for og støtte alle barns utvikling av trygghet, læring og trivsel.

I Trygg før 3 ble CLASS-Toddler brukt. CLASS toddler er utviklet for å passe til barn i alderen 15-36 mnd. (dvs barn på småbarnsaveldinger). På denne siden kan du, ved å klikke på lenkene til venstre, lese mer om de 8 kvalitetsdimensjonene som kjennetegner det gode samspillet mellom ansatte og barn på småbarnavdelinger.