Velkommen til Trygg før 3

Trygg før 3 er opprinnelig et forskningsprosjekt for å utvikle og teste effekten av en modell for å heve samspillskvaliteten på småbarnsavdelinger. 

For English press here

Datainnsamlingen ble avsluttet høsten 2020. Her finner du alle publiserte resultater.

Trygg før 3 videreføres nå som en modell for systematisk, barnehagebasert kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i mange av de barnehagene og kommunene/bydelene som var med i forskningsprosjektet.

På denne nettsiden har vi beskrevet innholdet i modellen Trygg før 3 og gjort tilgjengelig en del av det materialet vi har brukt i prosjektet. Du kan også lese om observasjonsverktøyet Classroom Assessment Scoring System (CLASS; Pianta, La Paro & Hamre, 2008;2012).

Dersom du bruker noe av materialet fra denne nettsiden til formidling til andre, enten skriftlig eller muntlig, er det viktig at du refererer til de som har utviklet Trygg før 3 og innholdet på denne nettsiden.

Vi håper du finner nettsiden nyttig for ditt kvalitetsarbeid i barnehagen!