Vitenskapelige publikasjoner

Hvor stresset blir egentlig små barn av å begynne i barnehagen? (Nystad et al., 2021)

Vår stipendiat, Kathrin Nystad, har undersøkt et underutvalg av de barna som deltok i Trygg før 3 og målt deres kortisolnivå ved oppstart i barnehagen.

Funnene kort oppsummert:

  1. Barnas stressnivå er relativt lavt når foreldrene er i barnehagen. Tiden foreldre, barn og ansatte tilbringer sammen i barnehagen er veldig viktig, fordi her kan det skapes en bro mellom hjemmet og barnehagen for de små barna
  2. Barnas stressnivå er klart forhøyet de første dagene alene i barnehagen. Den første uken alene i barnehagen er krevende for barn, de trenger trøst og støtte fra ansatte og foreldre.
  3. Etter fire uker er stressnivået lavere igjen. De aller yngste barna synes å trenge noe lengre tid på å venne seg til barnehagen. Barna begynner trolig å finne seg til rette etter en stund og trenger fortsatt god støtte av de ansatte for å utforske og leke i sitt nye miljø.
  4. Gode rutiner som en kontaktperson og mye tid sammen med foreldre i barnehagen kan hjelpe til å skape vellykkete tilvenninger, som kan øke barns trivsel i barnehagen på kort og lang sikt

Her kan du se og høre Kathrin Nystad snakke om funnene sine: https://www.youtube.com/watch?v=4MjVNfL_I48

Du kan lese artikkelen i sin helhet ved å gå inn på publikasjonen nederst på siden.

 

Lekhal et al. (2020). Protocol for a Randomized Controlled Trial of Thrive by Three

Last ned

Nystad et al. (2021). Toddlers` stress during transition to child care

Last ned