Trygg før 3 i media

Trygg før 3 skal sikre god barnehagekvalitet for de minste (RBUP Magasinet)

Les mer

Forsker på hvordan barnehagekvaliteten kan bli bedre for de aller yngste (forskning.no)

Les mer

Jeg blir veldig entusiastisk når jeg snakker om dette

Les mer

Har forsket på samspillskvalitet på småbarnsavdelinger: – Systematisk arbeid må til

Les mer